Torneig La Panera Padelera

INSCRIPCIONS AQUÍ:

CATEGORIA

Necessitem saber, com a parella, el vostre nivell de joc real, per a poder-vos ubicar en la categoria més adient:

Si estigués ple el nivell on t'has apuntat, a quin nivell t'apunaries?

NOM I COGNOMS JUGADOR/A 1

EMAIL JUGADOR/A 1 (preferiblement que no sigui hotmail, perquè no us arribarà cap confirmació al vostre compte)

TELÈFON JUGADOR/A 1

NOM I COGNOMS JUGADOR/A 2

EMAIL JUGADOR/A 2 (preferiblement que no sigui hotmail, perquè no us arribarà cap confirmació al vostre compte)

TELÈFON JUGADOR/A 2

Observacions: